Högkostnadskort

När du uppnått en totalkostnad på över 1150kr under ett år på sjukvård, har du rätt till frikort. Med sjukvård menas, läkarbesök, annan sjukvård och patientavgifter för recept. Vid uppnått belopp på 1150kr har man fri sjukvård enligt ovan beskrivning under återstoden av tolvmånadersperioden